Hvad går ægtepagt ud på?

Oprettet af: Linette Scmidt

Hvorfor bør du overveje en ægtepagt?

I Danmark er loven udformet således, at du ved indgåelse af et ægteskab automatisk får tilskrevet formuefællesskab med din partner. Det betyder, at du ved ægteskabets eventuelle ophør, som resultat af enten skilsmisse eller død, står over for en ligedeling af jeres fælles værdier. Fælleseje dækker altså over den formue, som I hver især indgår i ægteskabet med, eller som I individuelt erhverver jer i løbet af ægteskabet. Desuden dækker fælleseje også over eventuel gæld, som du eller din partner må have. Det er derfor særdeles vigtigt, at du inden begyndelsen af ægteskabet er grundigt orienteret omkring din partners værdier, samt at I i fællesskab overvejer om formuefællesskab er den bedste løsning for jer.

 

Alternativer til formuefællesskab

Hvis I ikke foretager jer noget inden påbegyndelsen af jeres ægteskabet, vil I altså automatiske få fælleseje over jeres samlede værdier. Dette er også, hvad der er gældende for næsten 90 % af nygifte par og er altså en løsning, som langt de fleste vælger. Dermed ikke sagt, at det er den bedste løsning for jer. Som alternativ til formuefællesskabet kan man få arrangeret en aftale om særeje over hele sin formue eller dele af den. Dette kræver dog udformningen af en ægtepagt, som begge parter er indforståede med. Der skal altså være enighed mellem dig og din partner, om hvorvidt I skal have en ægtepagt, samt hvad den skal indeholde, og det kan altså være en god idé at påbegynde overvejelserne og arbejdet med udformningen i god tid inden selve ægteskabets påbegyndelse. Da ægtepagter også altid skal tinglyses, altså registreres af det offentlige system, kan det anbefales at søge hjælp til udformningen. Du kan blandt andet finde råd og vejledning hos en advokat.

 

Helt eller delvist særeje over dine værdier

Ved udformningen af en ægtepagt kan I vælge, at I hver især skal have særeje over alle jeres individuelle værdier. Det betyder i praksis, at I kan forsætte ind i ægteskabet ”økonomisk upåvirket”, således at I stadig kun selv står til ansvar for jeres egne værdier. Det er dog også muligt at få særeje over dele af jeres ejendele, som fx hus eller bil. Særligt hvor den ene part har en virksomhed, eller ønsker at starte en, kan særeje over denne medføre, at ægtefællen ikke er påvirket af eventuelle konkurser. Desuden vil du, ved at få lavet særeje over din virksomhed, ikke være nødsaget til at medregne dens værdi i tilfælde af skilsmisse. Andre grunde til at få lavet særeje er ofte, hvis der er meget stor økonomisk ulighed mellem parterne, eller hvis den ene part står med en stor gæld. Ægtepagter bør ikke være tabubelagte, da det er rigtig vigtigt at sætte sig ordentligt ind i de retsmæssige økonomiske ændringer, som et ægteskab medfører. Du er altså ikke nærig eller egoistisk for at ville sikre dele af dine egne værdier, da det i mange tilfælde også kan være en sikring for din ægtefælle. Det vigtigste er, at I kommer frem til den løsning, der passer bedst muligt til jeres behov. Kun gennem grundige overvejelser kan I sikre, at ægtepagten tilpasses jeres unikke ønsker.

 

Tøv ikke med at kontakte os