De rigtige borde til bryllupsfesten

Oprettet af: Maria K. Josephsen

Runde eller firkantede borde – hvordan skal gæsterne fordeles?

En af de helt store udfordringer, når der skal planlægges bryllup, er bordplanen, og her kommer det store spørgsmål – skal vi have runde eller firkantede borde?

 

Hvor stort og hvor mange?

Når I skal beslutte om runde eller firkantede borde passer bedst til netop jeres bryllup, er der nogle faktorer I bør overveje. For det første skal I overveje hvor mange mennesker, der kommer til jeres bryllup. Holder I et mindre, intimt bryllup, kan det virke mærkeligt at fordele jeres gæster ud på et antal runde borde, da jeres gæster så vil komme til at sidde meget spredt og i små grupper. Vælger I i stedet for firkantede borde, kan I stille bordene på en måde, hvorpå I har et bedre udsyn over jeres gæster. Til et stort bryllup er det umuligt at have et godt udsyn til alle jeres gæster, uanset hvordan I stiller bordene, så her har I flere forskellige muligheder. Kommer der mange til jeres bryllup, men er rummet forholdsvis lille, kan det dog virke overvældende med rundborde, da de tager meget af pladsen. I stedet for kan I overveje en anden opstilling med de firkantede borde.

 

Læs også: "Valg af stole er en vigtig del af festen"

 

Hestesko, E-form eller langbord?

Du kan sikkert huske de forskellige bordopstillinger fra folkeskolen, når klassen skulle have nye pladser og fik lov at rykke rundt på bordene. Opstillinger med firkantede borde i forskellige former er ideelt, hvis man holder et bryllup med mange gæster, men i et mindre lokale. Hesteskoen fungerer som et langbord, formet som en hestesko, med to lange sider og én kort, hvor brudeparret og deres nærmeste typisk vil sidde. I en hestesko har man som brudepar et godt udsyn til sine gæster, som desuden har mulighed for at snakke på kryds og tværs. E-formen fungerer godt til meget store selskaber og giver et endnu mere intimt selskab end hesteskoen, da gæsterne ved det lange bord tilmed for mulighed for at kommunikere med gæsterne på de tre kortere borde, der støder ud fra det lange. Her vil brudeparret typisk sidde i midten af det lange bord ud fra det korte, midterste bord i E’et. Ét stort langbord fungerer kun, hvis I bliver et lille selskab til brylluppet. Jo længere bordet bliver, jo længere væk kommer gæsterne fra hinanden – alternativt kan I stille mindre langborde parallelt med hinanden. Ved et aflangt, firkantet bord, uanset formen på bordopstillingen, har gæsten altid mindst 5 samtalepartnere – 3 overfor og én på hver side.

 

Runde borde signalerer eksklusivitet

Et stort lokale med store flotte rundborde oser af eksklusivitet og klasse, men det kræver også, at gæstelisten til brylluppet er lang, for at det giver mening. For det bedste resultat bør I placere rundbordene tilfældigt rundt i lokalet uden for stor afstand mellem hinanden. Med rundborde får de små grupper mulighed for at snakke på kryds og tværs med hinanden og har nemmere ved at holde øjenkontakt end ved de aflange borde. Bliver rundbordene dog for store, og er lydniveauet højt i lokalet, kan det dog være svært for gæsterne at høre, hvad deres samtalepartner overfor siger, og det begrænser samtalepartnerne til gæstens to sidemænd.