Hvem sidder hvor i kirken?

Oprettet af: Lisette Ulriksen

Ved du, hvor dine gæster skal sidde i kirken?

Placering af gæsterne i kirken afhænger af, i hvor høj grad I ønsker at følge de gamle skikke og traditioner. Der er dog ingen regler, og I kan som brudepar derfor gøre præcis, som I vil.

 

Det siger den gamle skik

De gamle traditioner foreskriver, at kvinder skal sidde i kirkens nordside og mænd i kirken sydside. Der er er derfor tradition for, at brudens familie sidder til venstre i kirken og gommens til højre. Der er dog ingen regler for dette, og det er derfor helt op til jer selv at afgøre, hvilke gæster, der skal sidde hvor.

 

De nærmeste forrest

Det er kutyme at de, der har den tætteste relation til brudeparret, sidder forrest i kirken. I vil som brudepar sædvanligvis sidde på stole helt oppe ved alteret, og nogle gange er der her også opstillet stole til jeres forældre. Er dette ikke tilfældet, sidder forældre, søskende, bedsteforældre, forlover, brudepiger og nærmeste venner på de forreste rækker. Herefter følger de resterende gæster. En god hovedregel er at gæster ikke placerer sig for tæt på, hvis de ikke er en del af jeres nærmeste venner eller familie. En gæst, der ikke er inviteret til bryllupsfesten, bør placere sig helt bagerst.

 

Ingen regler

Kirkerne har ingen regler for, hvem der skal sidde hvor. Det er derfor helt op til jer som brudepar selv at bestemme. Dog er det altid en god idé at koordinere placering med de næste på forhånd, så der ikke opstår forvirring på selve dagen. Det er også en god idé at overveje kirkens størrelse, så I kan tilpasse, hvor mange I vil invitere. Hermed undgår I, at vigtige gæster ikke kan finde en plads i kirken.